వెదురు పరిశ్రమకు అధిక లాభదాయకత చేకూర్చేందుకు వెదురు బొగ్గుపై “ఎగుమతి నిషేధం” ఎత్తివేయాలని కెవిఐసీ ప్రతిపాదించింది

ఖాదీ మరియు విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ (కెవిఐసీ) ముడి వెదురు అవసరమైన వినియోగం మరియు వెదురు పరిశ్రమలో అధిక లాభదాయకత కోసం…

2022 ఫిబ్రవరి 27 వ తేదీ నాటి ‘ మన్ కీబాత్ ’ (‘ మనసు లో మాట ’) కార్యక్రమం 86 వ భాగంలో ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగం పాఠం

నా ప్రియమైన దేశప్రజలారా! నమస్కారం. మరోసారి 'మన్ కీ బాత్' కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజు మనం భారతదేశ…

Banner